Projektudvikling

IM000669
Udvikling af bæredygtige energiløsninger

Projektudvikling

Vi udvikler vindmølleprojekter - fra idé til drift

Dansk Vindenergi har mere end 25 års erfaring med udvikling af vindmølleprojekter, at vi kan tilbyde et frugtbart samarbejde med alle aktører, der vil være en del af dagens og morgendagens vindenergiforsyning.

Projektudvikling af vindmølleparker er ofte en kompleks og tidskrævende proces. Vejen fra idé til opførelse er i mange tilfælde lang og kræver en betydelig indsats, men vi har mange års erfaring med at håndtere samtlige projektfaser.

Det gælder lige fra screening af velegnede vindmølleområder og det praktiske design af projekterne til opførelse, drift og samarbejde med alle interessenter, f.eks. lodsejere og myndigheder.

Vi sørger for alt det praktiske, tekniske og juridiske, ikke mindst i den ofte lange og komplekse myndighedsbehandling.Der skal tages mange hensyn i forbindelse med udvikling af vindmølleprojekter. Det gælder i særlig grad i forhold til landskabet, naturen, dyrene og de mennesker, som bliver berørt af vindmøllerne og driften af dem.

Myndighedsbehandlingen rummer således lange, åbne og demokratiske processer, hvor borgere og andre interessenter har mulighed for at blive hørt. I den proces er vi en kompetent og erfaren samarbejdspartner, der sikrer, at såvel love og regler som budgetter og deadlines bliver overholdt

Drone Støbning Fundament Niels Mejlholm

Nedenfor beskriver vi nogle af de forhold, der indgår i projektudvikling for et vindmølleprojekt:

 • Screening af arealer
 • Undersøgelse af areal- og landskabsmæssige hensyn og beskyttelser
 • Pladsmæssige mindstekrav
 • Projektdesign
 • Optimereing af opstillingsmønstre for at sikre bedste produktion
 • Beregning af støj, skyggekast og energiproduktion
 • Overholdelse af afstand til beboelse / bymæssig bebyggelse
 • Overholdelse af afstande i forhold til vindmøllernes typegodkendelser
 • Foretage fotovisualiseringer
 • Myndighedsbehandling
 • Sikring af lokal forankring
 • Proaktivt samspil med kommunale forvaltninger
 • Projektanmeldelse
 • Miljøvurdering
 • Debatoplæg, VVM-rapporter, lokalplaner og kommuneplantillæg
 • Ansøge om nødvendige dispensationer
 • Ansøge om byggetilladelser
 • Udvælgelse af bedste vindmølletype under hensyntagen til produktion, støj og økonomi
 • Kontrahere med vindmølleproducenter i forbindelse med køb af vindmøller
 • Kontrahere med serviceudbydere i forhold til længerevarende serviceaftaler
 • Byggesagen
 • Projektere og styre byggeriet under byggefasen, herunder økonomistyring, tidsstyring, styring af arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen
 • Indgå nettilslutningsaftale med netselskab
 • Kontrahere med underleverandører af veje, fundamenter og internt elnet
 • Tinglyse deklarationer / udstykke vindmølleparceller
 • Løbende samarbejde med lodsejere
 • Løbende rapportering til vindmølleejere

Vi arbejder nu med byggeriet af vindmølleparken Rendbæk Øst i Jammerbugt kommune på 67,5 MW.
Yderligere information findes på projektets hjemmeside på dette link

Investering i grøn energi

Dansk Vindenergi ApS arbejder løbende med udvikling af en række nye vindmølleprojekter i Danmark. Mølleprojekterne omfatter moderne vindmøller i størrelsen 3,6 MW til 7,2 MW. 

Vi opkøber desuden vindmøller til videre drift, og har p.t. en portefølje på 64 vindmøller mellem 150 kW og 3075 kW i drift i Danmark. Vores vindmøller har en samlet effekt på ca. 45 MW og har en årlig produktion, der svarer til elforbruget i ca. 25000 danske boliger.

Vi udfører selv service på vore vindmøller, og har et team af dygtige service montører til dette. Dansk Vindenergi ApS er ISO 9001:2015 certificeret, som led i at opretholde et højt kvalitetsniveau.