Overvågning

IM000669
SCADA system

Effektiv overvågning

For at sikre effektiv drift af vores vindmøller har vi on-line forbindelse til disse, og kan overvåge og styre alle vindmøller i vores portefølje centralt. Det er vigtigt for at vores produktion af vedvarende energi kører optimalt døgnet rundt, året rundt.

 

Dansk Vindenergi har en betydelig produktionskapacitet, og produktionen fra vore vindmøller skal koordineres med det stadig mere komplekse el-marked, samtidig med at vi skal holde vores vindmøller i drift så mange timer som muligt.

 

Med vores centrale overvågning kan vores vindmøller være med til at understøtte el-nettes behov. Nogle af vindmøllerne indgår i regulerkraftmarkedet, som styres af Energinet. Dermed er de med til at sikre stabiliteten i det danske elnet. Andre vindmøller styres efter day-ahead markedet for strøm, og standses hvis produktionen af strøm overstiger forbruget. På denne måde der vi med til at sikre at vores produktion sker i overensstemmelse med el-nettets behov.

 

Vi har i tidens løb opkøbt og opført mange typer vindmøller, der kører på vidt forskellige kommunikations platforme. Vi benytter den SCADA software, der kaldes Andromeda, til at få samme overvågnings brugerflade, på tværs af de enkelte vindmøllers kommunikations platforme, uanset vindmøllens alder og fabrikat. 

 

Vore vindmølleteknikere har adgang til vindmøllernes on-line data, og kan styre disse, mens de udfører service- og fejlfindings opgaver, hvilket er en stor hjælp.

Andromeda New

Modtag et tilbud på din vindmølle

Hvis du ønsker et tilbud på din vindmølle eller din andel, kan du enten kontakte os på
tlf. 20804909, eller du kan fremsende oplysninger om vindmøllen eller vindmøllerne til os.

Chris Nguyen Lbmrrngq2lo Unsplash P 1080